Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van, zoals deze ter beschikking wordt gesteld door. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet op een andere manier kopieert, verspreidt of gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Intellectuele eigendom berust bij Pulsar Medical B.V.

Geen garantie op juistheid

Indien toepasselijk: Met betrekking tot de prijzen die op onze website worden vermeld, streven we ernaar om zo nauwkeurig mogelijk de werkelijkheid en de vermelde prijzen weer te geven. Fouten die optreden en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een aanleiding om een ​​contract of overeenkomst met Pulsar Medical B.V. te claimen of te veronderstellen. Pulsar Medical B.V. streeft ernaar om haar website zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud van deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Pulsar Medical B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van Pulsar Medical B.V.