Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Pulsar Medical B.V. Hierna noemen we onszelf “wij”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, indien je gebruik wilt maken van jouw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG), of andere wet- en regelgeving omtrent persoonsgegevens, of indien je een klacht wil indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail: info@pulsarmedical.nl. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht of indien je jouw klacht liever niet bij ons indient, dan kan dat ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Facturering

Als je ons een bestelling geeft, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het versturen van facturen en het afhandelen van betalingen voor de door ons geleverde diensten. Dit omvat naast jouw contactgegevens ook jouw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch, verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt. Dit omvat de contactgegevens die je opgeeft (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

Analyse van websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die bij je bezoek aan de website worden geplaatst. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken we persoonsgegevens?

Facturering

De door jou opgegeven betalingsgegevens gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons hebt gesloten uit te voeren.

Contact

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch, verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt. Dit omvat de contactgegevens die je opgeeft (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld omdat je een vraag heeft).

Analyse van websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die bij je bezoek aan de website worden geplaatst. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken we persoonsgegevens?

Facturering

De door jou opgegeven betalingsgegevens gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons hebt gesloten uit te voeren.

Contact

De door jou verstrekte contactgegevens gebruiken wij om indien nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om een ​​vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om ons werk te kunnen uitvoeren en om nieuwe opdrachten te krijgen.

Analyse van websitebezoekers

De gegevens die we verzamelen over websitebezoekers worden alleen gebruikt om statistieken bij te houden over bezoeken aan de website (bijvoorbeeld om te zien welke pagina’s het vaakst worden bekeken). De gegevens worden anoniem gehouden.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Administratie

Wij bewaren onze administratie, inclusief facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld staan, gedurende zeven jaar na afloop van het boekjaar, om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Overige contactgegevens bewaren wij één jaar na het laatste contact, tenzij je bij ons een verzoek indient om deze eerder te verwijderen.

Analyse van websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaard instellingen van Google Analytics.

Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen of ontvangen, en worden dus opgeslagen (en verwerkt) door onze ICT-provider. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden jouw gegevens beschermd?

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. We eisen ook van onze IT-provider dat deze vergelijkbare technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeert.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens en om een ​​kopie daarvan te ontvangen. ”
  • Het recht om jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en / of – in bepaalde gevallen – het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
  • In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  • Het recht om jouw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm en om dergelijke gegevens over te dragen aan een andere persoon.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je ze kunt uitoefenen, zie artikelen 15 tot 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevensbescherming
Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer vermeld aan het begin van de privacyverklaring.

Veranderingen
Soms kan er iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de geldende regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij substantiële wijzigingen plaatsen wij een melding op de website en brengen wij je per e-mail op de hoogte van de wijziging.

[cookie_audit]